Komponenty

Komponenty náročné na mazání

Veškeré mechanické komponenty vyžadují speciální maziva: Kuličková ložiska, převodovky, řetězy, ventily, šrouby i lineární vedení. Používaná maziva musí splňovat jak požadavky specifické pro jednotlivé komponenty, tak požadavky pro různá odvětví, kde jsou tyto komponenty používány.

Požadavky se často velmi liší – např. v případě maziv pro valivá ložiska. Tato maziva musí být kompatibilní s různými materiály ložisek (ocel, keramika nebo plasty), často bývá požadována odolnost vůči vodě nebo vysokým či nízkým teplotám, nebo použitelnost při vysokých rychlostech a zátěžích. Přidejte k tomu podmínky v průmyslových odvětvích s takovými rozdíly, jaké panují například v potravinářském nebo textilním průmyslu a dostanete souhrn požadavků, které maziva značky Klüber obvykle musí splňovat.