Cementářský průmysl

Odolná maziva pro výrobu stavebních materiálů

V cementářském průmyslu jsou stroje a komponenty vystaveny značným tlakům, vysokým teplotám, vysokým zátěžím a abrazivnímu cementovému prachu. Používané mazivo by nemělo být věcí náhody. Naše speciální maziva snižují opotřebení a zajišťují dlouhou a spolehlivou provozní dobu.

Ve vašich provozech dnem a nocí probíhá výroba stavebních materiálů. V důsledku toho neustále hrozí komponentům, jako jsou ložiska a převody ve vašich rotačních pecích, mlýnech, válcových lisech a drtičích, opotřebení. Je proto nezbytně důležité vybrat si to správné mazivo. Nesprávná volba může vést k předčasnému selhání komponent a v nejhorším případě i zastavení výroby, což povede k vysokým nákladům na údržbu a ztrátě obratu.

Mnoho provozovatelů čelí problému, že abrazivní cementový prach vniká do otevřených pohonům ozubenými koly. To zvyšuje opotřebení boků zubů a zkracuje životnost pohonu. Naše pokročilá transparentní maziva pro nekrytá soukolí pomáhají rychle odstraňovat tento prach z kritických oblastí a poskytovat lepší ochranu proti opotřebení.

Vysoce výkonná maziva pro lepší dostupnost provozů

Se správným mazivem dokážete prodloužit životnost mazaných dílů a zvýšit tak využití svých strojů. Nižší spotřeba maziv a energií má rovněž pozitivní dopad na vaše provozní náklady.

Vysoký výkon a udržitelnost se navzájem nevylučují. Vyvinuli jsme mazivo speciálně pro ozubnicové pohony rotačních pecí na bázi obnovitelných surovin – tento produkt nabízí skvělý výkon i biologickou odbouratelnost.

KlüberEfficiencySupport – naše zkušenosti ve službách vašeho provozu

V odvětví stavebních materiálů i na podobných trzích dokáže každá optimalizace ovlivnit vaší marži. Nejen, že dodáme požadované mazivo, ale rovněž se postaráme o údržbu vašeho nekrytého pohonu a společně s vámi vyvineme individu8ln9 koncepce, abychom dlouhodobě vylepšili procesy mazání a zajistili spolehlivý provoz.

Vaše výhody na první pohled

  • spolehlivá ochrana proti opotřebení, a to i při vysoké zátěži
  • menší spotřeba maziva a snížené náklady na energie
  • biologicky odbouratelná maziva s vysokým výkonem
  • vyšší dostupnost provozu

Stačí nás kontaktovat. Oslovte svého místního odborníka pomocí tohoto kontaktního formuláře.