Aplikace

Více než 2000 druhů speciálních maziv

Technologický proces kráčí neustále vpřed, naši zákazníci vyvíjejí nové technologie a objevují se nová průmyslová odvětví. Nic z toho by nebylo možné bez maziv. Ve firmě Klüber Lubrication tento vývoj bedlivě sledujeme, reagujeme na něj a těšíme se na všechny výzvy v oblasti snižování tření a ochrany proti opotřebení.