Klüber Lubrication in Bulgaria

Klüber Lubrication in Bulgaria Добре дошли

Специалните нужди изискват специални решения. Такива могат да бъдат намерени във високопроизводителните смазки. Попитайте нашия официален партньор в България за повече информация.

Klüber Lubrication in Bulgaria
Klüber Lubrication 

Иновативните трибологични решения са нашата страст. Чрез личен контакт и консултации, ние помагаме на нашите клиенти да бъдат успешни. С нашите амбициозни технически концепции и опитен, компетентен екип, ние отговаряме на постоянно повишаващите се изисквания, като произвеждаме ефективни, високопроизводителни смазки.

Нашето продуктово портфолио

Нашето продуктово портфолио включва всички типове смазочни материали като масла, греси, пасти, защитни и антикорозионни покрития и вакси, които са достъпни по целия свят за производители на оригинално оборудване и крайни потребители. Много от нашите смазочни материали са разработени за точно определени приложения в различни индустрии, като например хранителната и фармацефтичната, за които предлагаме широка гама Н1 смазочни материали. Klüber Lubrication е сертифициран, съгласно ISO 16949 и ISO 14001.

Специално предложение за Вас: KlüberEfficiencySupport

За всеки производител и оператор във всички сфери на индустрията е необходимо машините му да работят надеждно и ефиктивно по време на проектирания им живот, а и след това. Правилният смазочен материал предоставя значителна възможност за намаляване на разходите за енергия, резервни части и труд, като същевременно се увеличава производителността. Компании от много индустрии използват рофесионалните услуги на Klüber Lubrication в допълнение към висококачествените смазочни материали, за да се възползват от значителната добавена стойност и от оптималното решение за своите нужди.

 

KlüberEfficiencySupport включва:

  • KlüberEnergy: Обслужване за оптимална енергийна ефективност 
  • KlüberMaintain: Ефективност при поддръжка
  • KlüberMonitor: Препоръки за оптимизация и за увеличаване на производителността
  • KlüberRenew: Удължен живот на компонентите

Klüber Lubrication Austria GmbH
Franz-W.-Schererstraße 32
5020 Salzburg
Austria
E-mail: bulgaria@at.klueber.com

Управлявано от нашия ексклузивен дистрибутор:
Konstantin & sons Ltd.

Download

Brochure - KlüberEfficiencySupport

Brochure - Lubricants for various components

Brochure - Lubricating systems

Contact
Konstantin & sons Ltd.
Chelopeshko shousse Str. number 2
1839 Sofia
Tel.: +359-2-94341-90
Direction
Direction