Сервизни продукти

Повече ефективност, по-ниски оперативни разходи

С подходящия смазочен материал можете да удължите живота на машините и компонентите. С правилно обслужване можете също да спестите разходи за енергия и поддръжка, както и да увеличите производителността, осигурявайки си истинска добавена стойност.

KlüberEfficiencySupport – системно идентифициране и реализиране на потенциала за оптимизация

Въпреки че смазките представляват само малък процент от всички оперативни разходи, те крият огромен потенциал за намаляване на разходите. Правилно подбраните и използвани специални смазки намаляват разходите за енергия, резервни части и труд и увеличават производителността. Затова създадохме KlüberEfficiencySupport – мащабен пакет от сервизни услуги, предназначен за значително намаляване на оперативните разходи. Този пакет включва систематичен анализ на вашите процеси и производствени части, както и разработването на практически решения, съобразени с вашите нужди.

Проверяваме ефективността на нашите мерки по време на експлоатация и осигуряваме осезаеми резултати под формата на надеждни изчисления и отчети. Също така предаваме нашето ноу-хау на служителите ви по време на индивидуални обучения, което ви гарантира устойчиви спестявания.
 

Нашата гама от услуги включва индивидуални допълнителни модули, които се предлагат по цял свят:

  • KlüberEnergy за намаляване на енергийните разходи
  • KlüberMaintain за намаляване на разходите за поддръжка
  • KlüberMonitor за повишаване на производителността
  • KlüberRenew за удължаване на експлоатационния живот на компонентите

KlüberEnergy
В много отрасли оперативните разходи са значително повлияни от потреблението на енергия. В проекта KlüberEnergy анализираме вашето потребление на енергия и заедно идентифицираме потенциала за спестяване с нашите специални смазки, след което ги реализираме. KlüberEnergy включва широк спектър услуги от консултации на тема енергия и измерване на енергията до оценка и документиране на резултатите.

KlüberMaintain
С KlüberMaintain ви подпомагаме в оптимизирането и рационализирането на поддръжката, като предоставяме съвети за ефективно управление на смазките, включително избор на продукт, етикетиране и съхранение. Също така изготвяме графици за смазване в предприятието, които ви позволяват да планирате, наблюдавате и извършвате поддръжката по по-ефективен начин.

KlüberMonitor
С KlüberMonitor контролирате ефективно смазваните машинни компоненти и увеличавате производителността, като намалявате времето за непланирани престои. За целта ще анализираме вашите смазки, компоненти и повърхности и ще ви предоставим конкретни препоръки относно интервалите за смазване и профилактично обслужване.

KlüberRenew
KlüberRenew включва всички наши услуги, предназначени да удължат срока на експлоатация на основните ви компоненти в големите задвижвания и вериги. Осигуряваме поддръжка на място при първоначално смазване или ремонти, както и при запечатване. Обучението и съветите за това как да се избегнат непланирани престои с помощта на специални смазки също са част от тази услуга.

Консултирайте се с нашите експерти, за да научите повече за KlüberEfficiencySupport. Натисни тук а да се свържете с местния дистрибутор на Klüber Lubrication.