Работен вискозитет

Вискозитетът на даден флуид е съпротивлението му при изливане и силно се влияе от температурата. Той намалява с повишаване на температурата, т.е. флуидът става по-течен. Промяната обаче не е линейна спрямо температурата, а има двойно-логаритмична зависимост. Тази зависимост, описана от Ubbelohde и Walther, се отнася за минерални масла и може да се използва приблизително и за синтетична масла.

Работен вискозитет на смазочни материали

Работният вискозитет за масла и базови масла на смазочните материали от Klüber Lubrication може да бъде определен приблизително чрез известния кинематичен вискозитет при 40 °C и 100 °C. Вискозитетът на смазката (като се имат предвид натоварванията, скоростта и т.н.) е единият от индикаторите за образуването на смазочен филм, който защитава срещу триене и износване. Синтетичните масла, специалните добавки и различните сгъстители позволяват образуването на смазочен филм и при по-нисък, енергийно ефективен вискозитет 

Работен вискозитет - калкулатор

Кинематичен вискозитет на базовото масло

mm²/s
mm²/s
°C

Изчисленията на тази страница се базират на общи знания и опит в съответствие с DIN 51563 и Ubbelohde-Walther към момента на публикуването и са само за информативни цели. Резултатите представляват приблизителни ориентировъчни стойности на работния вискозитет. На практика обаче действителната стойност на вискозитета трябва да бъде проверена от потребителя чрез подходящи методи за всеки конкретен случай. Информацията не представлява изявление относно спецификации, обещание за свойства/гаранции или за пригодността на продуктите за конкретни приложения. Цялата информация подлежи на промяна и няма претенции за изчерпателност, достоверност и точност. Продуктите Klüber се усъвършенстват непрекъснато. Поради това Klüber Lubrication си запазва правото да променя всички технически данни във всеки момент без предизвестие.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.