Цялата информация за продукта на едно място – услуга, предлагана от Klüber Lubrication, под формата на приложение MyKlüber. Само като сканирате етикета и получавате достъп до цялата информация на Вашия смартфон или таблет.

Новото приложение е безплатно и се предлага за смартфони с Android и iOS в Китай и Германия. То позволява бързото сканиране на DataMatrix код, интегриран във всеки етикет на опаковките на KL. При сканиране дисплеят показва информация за съответния смазочен материал, например:

  • Наименование на продукта
  • Информация за продукта, включително описание и указания за употреба
  • Информационни листове за безопасност
  • Сертификати
  • Партиден номер
  • Страна на произход
  • Размер на опаковката
  • Срок на годност

Друга услуга, предлагана от приложението MyKlüber: брошури с информация за продуктите могат лесно да се споделят в рамките на Klüber Group, например чрез SMS или имейл. Цялата информация и информационните листове за безопасност са налични на английски, китайски, немски. Френски, испански, италиански, шведски, норвежки, датски, финландски, исландски и турски. Ще последват още езици.

MyKlüber непрекъснато се допълва и усъвършенства и се включват допълнителни функции. 

Приложението може да се изтегли оттук: https://app.klueber.com

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.