Индекс на вискозитет - калкулатор

Вискозитетът на даден флуид е съпротивлението му при изливане и силно се влияе от температурата. Той намалява с повишаване на температурата, т.е. флуидът става по-течен. Зависимостта на кинематичния вискозитет от температурата може да бъде оценена с помощта на индекса за вискозитет. По принцип той описва промяната във вискозитета при промяна в температурата.

Определянето на индекса на вискозитета се основава на два типа масло със същия начален вискозитет и силно разминаващи се промени във вискозитета с повишаване на температурата. Маслото, показващо силна температурна зависимост, получава индекс на вискозитета 0, докато маслото с по-ниска промяна във вискозитета получава индекс на вискозитета 100. Индексът на вискозитета съгласно DIN 2909 се изчислява чрез сравняване на промяната във вискозитета на масло с две масла като еталон.

Индекс на вискозитет за смазочни материали

Вискозитетът на маслата и базовите масла на смазочните греси от Klüber Lubrication може да бъде определен с помощта на известния кинематичен вискозитет при 40 °C и 100 °C. Колкото по-висок е индексът на вискозитет, толкова по-ниска е промяната във вискозитета на дадено масло при колебания в температурата. Висок индекс на вискозитет осигурява постоянни смазващи свойства в широк температурен диапазон.

Кинематичен вискозитет на базовото масло

mm²/s
mm²/s

Изчисленията на тази страница се базират на общи знания и опит в съответствие с DIN 2909 към момента на публикуването и са само за информативни цели. Информацията не представлява изявление относно спецификации, обещание за свойства/гаранции или за пригодността на продуктите за конкретни приложения. Цялата информация подлежи на промяна и няма претенции за изчерпателност, достоверност и точност. Продуктите Klüber се усъвършенстват непрекъснато. Поради това Klüber Lubrication си запазва правото да променя всички технически данни във всеки момент без предизвестие.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.