Смазочни материали за обработка

Избор на подходящ смазочен материал при формоване на метали

Основните фактори за ефективност при процесите на формоване на метали са правилният смазочен материал и освобождаващият агент. Тъй като смазочният материал е много важен при процеса на формоване като такъв, то също така е от особено значение той да не окаже отрицателно въздействие върху последващите процеси.

Затова е важно смазочните материали да могат да се нанасят лесно и след това лесно да се отстраняват, след като процесът на формоване е приключил. В идеалния случай те не трябва да „оставят следи“.

Нашите специални продукти могат да Ви помогнат да направите процеса на формоване по-икономичен, било то заради по-ниска консумация, по-малко износване или опростено последващо третиране.

Какъв тип продукт да изберете зависи до голяма степен от индивидуалния процес на формоване.

Продуктите на основата на разтворители, които оставят малко или никакви утайки се оказаха успешни при процесите на рязане, пробиване или огъване. При горещото формоване обикновено са нужни масла, съдържащи твърди смазочни материали (класически: графит).
 

Процеси на формоване – по-дълго време за производство с по-малко утайка

Дългият експлоатационен живот на пресформата и инструментите са най-важни редом с качеството и точността на размерите на завършените части. Освен това образуването и натрупването на утайки трябва да бъде сведено до минимум.

Нашата продуктова гама за процеси на формоване обхваща масла със или без разтворител, графитни масла и суспензии, иновативни покрития на водна основа, както и прахове – всички от тях са благоприятни за по-икономичната работа на съоръженията.
 

Следните технологични смазочни материали може да Ви интересуват:

Klübertec CM 6 (масла за студено формоване)

Klübertec ST oils („летливи“ масла на основата на разредители)

Klüberpress E 2-802 (агент за освобождаване на прах за алуминиева екструзия)

Klüberpress HF 2 oils (охлаждащи течности)

PRESSPATE (пасти за дълбоко изтегляне и огъване на тръби)

Klüberplus S11 (високотемпературно разделящо покритие)

 

Links