Новини

По-ефективно генериране на възобновяема енергия

25. август 2020

По-ефективно генериране на възобновяема енергия

Необходимостта от съкращаване на разходите и по-строгите екологични изисквания поставя пред операторите на електроцентрали предизвикателството да намерят нови възможности за по-нататъшно повишаване на ефективността на водноелектрическите централи. 

В тази връзка темата за енергийната ефективност придобива все по-голямо значение. Специалните смазочни материали често биват подценявани въпреки факта, че могат да помогнат на операторите на електроцентрали да повишат ефективността им. Съвместно с водещ производител на електромеханични системи за водноелектрически централи Klüber Lubrication разработи решение, насочено към повишаване на ефективността на генераторите и турбините. С помощта на Klüberoil EE 1-46 загубите на ефективност в лагерите на генераторите могат да бъдат намалени средно с 5%. Това дава възможност на операторите на електроцентрали да генерират повече мощност от един и същ обем вода, без да им се налага да правят скъпи модификации.

 

Предизвикателства пред операторите

Водноелектрическата енергия е най-широко използваният източник на възобновяема енергия в световен мащаб. Годишното производство, оценено на 4.2 TWh[1], представлява около 16% от глобалното производство на енергия през 2018 г.[2]. Що се отнася до устойчивостта, водноелектрическата енергия се представя особено добре – не само в сравнение с невъзобновяемите енергии, но и когато е изправена срещу слънчевата и вятърната енергия[3].

Операторите обаче все повече се нуждаят от отчитане на пазарните фактори, които имат отрицателен ефект върху рентабилността на водноелектрическите централи.

Продължителните свръхкапацитети, приоритизирането на захранването с вятърна и слънчева енергия и субсидираните преференциални цени намаляват цената на енергията. Евтината ядрена енергия и непрекъснатото производство на енергия от изкопаеми горива също допринасят за по-ниската рентабилност на водноелектрическата енергия. След това добавете към това нарастващите екологични разпоредби и все още евтините сертификати за CO2.

Ето защо една от целите на операторите на водноелектрически централи е да повишат ефективността им. Въпреки че това може да се постигне със скъпи модификации и разширяване на капацитетите, често подценяваните мерки като високоефективни смазочни материали също могат да допринесат за по-голяма енергийна ефективност, като по този начин увеличават рентабилността и същевременно подобряват екологичния отпечатък на централата.

 

Идентифициране на загуби на ефективност

Конкретно във водноелектрическите централи генераторите показват голям потенциал за оптимизация чрез използването на индивидуални специални смазочни материали, тъй като за смазването на плъзгащите лагери на генераторите и турбините е необходим голям обем масло. Съвместно с водещ производител на електромеханични системи за водноелектрически централи Klüber Lubrication анализира голям брой текущи проекти, разглеждайки ефекта на смазочните материали върху енергийната ефективност на водноелектрическите централи. Резултатите показват, че в днешно време генераторите вече работят с високо ниво на ефективност, но все още има значителни загуби на ефективност при лагерите на генератора.

 

Мощност и високоефективност – Klüberoil EE 1-46

Индустриалният стандарт DIN ISO 51515-2 задава специфични параметри за маслата на турбините и генераторите, за да гарантира правилната функционалност за съответното приложение. Klüber Lubrication не само успешно успя да оптимизира продукта си Klüberoil EE 1-46 в съответствие с този стандарт и всички технически свойства на лагерите за генератори, но дори успя да надхвърли критериите.

Klüberoil EE 1-46 ограничава вътрешното триене в по-голяма степен от посоченото в DIN 51515-2, като по този начин намалява значително загубата от вътрешното триене. Благодарение на вискозитетно-температурното поведение (VI), което е специално пригодено за приложението, този продукт показва висока системна и енергийна ефективност в голям температурен диапазон. Klüberoil EE 1-46 се характеризира с особено добра пропускливост на въздуха, добра съвместимост с материалите на плъзгащите лагери и добра устойчивост на окисляване. Тъй като изискванията за повишена защита от износване, дефинирани в DIN 51515-2, също са надвишени, този продукт допринася за намаляване на загубите при ефективността на плъзгащите лагери.

 

Klüberoil EE 1-46 намалява загубата от вътрешно триене в лагерите на турбините и генераторите.

Изчисленията на производителя на турбината показват, че при преминаване от стандартно турбинно масло към Klüberoil EE 1-46 загубата на ефективност на плъзгащия се лагер може да се намали средно с 5%.

Ако вземем за пример водноелектрическа централа с инсталирана мощност 50 MW, годишен производствен капацитет от 264 GWh (период на експлоатация 220 дни) и изчислена максимална загуба в лагер от 350 kW, с използването на Klüberoil EE 1-46 може да се постигне средно 5% намаление на загубите на ефективност или 17.5 kW. Това би позволило на електроцентралата да произвежда до 92 000 kWh повече енергия на годишна база.

Това прави Klüberoil EE 1-46 много добра алтернатива на скъпите модификации за повишаване на ефективността и рентабилността на водноелектрическите централи в дългосрочен план.

 

Търсим партньори за подпомагане на развитието

Иновативните смазочни материали от Klüber Lubrication допринасят за повишаване на ефективността и устойчивостта на централите в множество различни индустрии. Това включва водноелектрическите централи, за които Klüber Lubrication предлага портфолио от висококачествени продукти. Това портфолио ще бъде разширено през следващите години със съдействието на производители и оператори. Особен интерес представляват, например, приложенията, включващи директен контакт с водата, където са по-важни други аспекти на устойчивостта и околната среда от оптимизирането на енергийната ефективност.

Индивидуалните решения са целесъобразни, когато смазочният материал е разработен по специфичен начин, ориентиран към конкретното приложение. Ето защо Kluber Lubrication търси още партньори за сътрудничество от страна на индустрията; искаме да разработим индивидуални решения за конкретни области на приложение.

Търсите смазочен материал, който е специално разработен за вашето приложение? Искате да научите колко може да се увеличи ефективността на вашата централа? Ще се радваме да ви помогнем. За целта просто обсъдете вашия проект с нашите специалисти!

Лице за контакт: florian.held@at.klueber.com