Новини

„Променяме играта“

27. май 2020

„Променяме играта“

Потреблението на енергия и намаляването на емисиите CO₂ трябва да се вземат сериозно не само от хората и политическите сили, но и от бизнеса по цял свят. Разговаряхме с нашите енергийни експерти Александер Лайс и Ираха…

Намаляването на CO2 е ключова тема, която засяга хора, правителства и компании по цял свят. Какви са възможните подходи, които могат да допринесат за по-устойчиво развитие?

А. Лайс: Изключително важно е да се разбере, че CO2 е пряко свързан с енергията. Основният източник на емисии от въглероден диоксид е потреблението на енергия.

Има три подхода, които правят възможно устойчивото развитие. Най-добрият със сигурност е да се намали консумацията на енергия. Вторият е да се използва повече енергия от възобновяеми източници. И третият подход е да се постигне по-висока енергийна ефективност, което означава запазване на съществуващото ниво на потребление на енергия, но извличане на повече от него. Или обратното, запазване на същото количество произведена енергия, но използване на по-малко енергия.

I. Рибейро: Енергийната ефективност е много важна, тъй като световното население нараства и търсенето на енергия се увеличава. Нарастващото потребление на енергия води до повече емисии. Една от днешните цели е намаляване на емисиите при използване на същото количество енергия. Но тъй като енергията е скъпа, намаляването на енергийното потребление също е важна цел. Най-добрият начин за справяне с тези два проблема е да се повиши енергийната ефективност. Всъщност, трудно ми е да си представя програма за устойчивост, която да не включва действия за енергийна ефективност. Когато говорим за по-устойчиво бъдеще, първата стъпка трябва да бъде по-голяма ефективност при използването на енергия.

 

Особено в Европа почти половината от енергията се използва от промишлеността. Има ли правила за прилагане на енергийна ефективност?

I. Рибейро: В Европа много компании са сертифицирани по ISO 50001. Това е стандарт за системите за управление на енергията. Той изисква компаниите непрекъснато да подобряват енергийната си ефективност. Темата е важна и за страните извън Европа. Всички компании, които посещавам по света, имат ключови показатели за пестене на енергия.

 

Как индустриите могат да постигнат по-добра енергийна ефективност в своите процеси?

A. Лайс: Има много действия, които индустриите могат да предприемат като например модернизиране на отоплителните системи или използване на по-добри системи за сгъстен въздух. Но има една конкретна тема, която оказва пряко влияние върху всички индустрии: смазочните материали. Всяка индустрия използва смазочни материали; всяка индустрия има големи машини, които консумират енергия. Смазочните материали оказват голямо влияние, тъй като навлизат във всяка индустрия по света. Това е огромен инструмент за въздействие.

 

Как точно смазочните материали допринасят за по-голяма енергийна ефективност?

I. Рибейро: Klüber Lubrication е световен експерт за специални смазочни материали с изключителни качества. Такива високоефективни продукти имат по-нисък коефициент на триене, което е важно, когато става въпрос за оптимизиране консумацията на енергия. Това, което ни отличава допълнително на пазара, е фактът, че нашите технически специалисти измерват и доказват повишаване на ефективността, следователно се пестят разходи на клиента. Такива осезаеми резултати са много важни за достоверността и осъществимостта на подобренията. Живеем в бизнес среда и за бизнеса усилията за постигане на устойчивост стават привлекателни, ако са измерими и водят до финансови ползи. Ето нашето дъщерно дружество в Бразилия разработи инструмент за социалния отпечатък, който не само изчислява колко енергия и CO2 са били спестени чрез използването на нашите продукти, но също така изчислява спестявания от вторични ефекти като намален транспорт или по-продължителни интервали без поддръжка поради оптимизиране на смазването. В момента работим по интернационализирането на този инструмент. Наша задача като трибологични специалисти е да наложим тези знания и да обучим пазарите.

 

Кои индустрии в момента са най-заинтересовани от оптимизация на енергийната ефективност?

I. Рибейро: Понастоящем тежката индустрия е най-заинтересована поради следните причини: Тежката индустрия е най-големият потребител на енергия. Тяхното оборудване е най-голямото и консумират най-големите обеми смазочно масло. Маслото има най-голям потенциал за енергийна ефективност, което от своя страна може да доведе до икономия на разходи.

Вторият фактор е репутацията на сектора. Тежката индустрия, за съжаление, се разглежда като един от най-големите замърсители на планетата, поради което и се интересуват от устойчиви решения, които да им помогнат да си подобрят репутацията.

Репутацията е много важен аспект и за хранително-вкусовата промишленост, тъй като тя е пряко свързана с крайния клиент. Теми като здравето или чистото и екологично производство могат директно да повлияят на репутацията на компаниите в секторите на храните и напитките.

Но има много други приложения, които имат потенциал за оптимизация. С нетърпение очакваме да ги проучим.

 

Ако изместим фокуса от клиента, колко са важни енергийната ефективност и устойчивостта в Klüber Lubrication?

A. Лайс: Трябва да подобрите собствения си отпечатък, за да бъдете взети на сериозно от другите, особено когато твърдите „Мога да ви помогна“ по отношение на устойчивостта. Става въпрос за сериозност и репутация. По мое мнение не можете да говорите за социален отпечатък, без да споменете своя екологичен отпечатък. Затова, когато става дума за нашия екологичен отпечатък, има много инициативи, с които се гордеем. Инсталирахме фотоволтаици в заводите в Мексико и Индия, за да генерираме собствена електроенергия от възобновяеми източници, и сключихме надеждни договори за зелена енергия в някои от другите ни производствени обекти. Подобряваме продуктовото си портфолио, за да намалим опасните продукти и да увеличим използването на суровини от възобновяеми източници, преминавайки към по-устойчиви продукти. Разбира се, непрекъснато подобряваме и процесите си в съответствие с политиката за устойчивост на групата Freudenberg. Добър източник за допълнителна информация е нашият доклад за устойчивостта.

 

Какво е бъдещето на енергийната ефективност и как можем да постигнем по-голяма устойчивост в различните индустрии?

A. Лайс: Международната агенция по енергетика предоставя годишни пазарни прогнози и сценарият е, че през следващите няколко години търсенето на енергия ще продължи да нараства. Това означава, че енергийната ефективност ще става все по-важна през следващите няколко години.

I. Рибейро: В бъдеще енергийната ефективност ще стане по-важна за по-нататъшното развитие на бизнеса. Колкото повече компании участват в инициативи за енергийна ефективност, толкова по-голямо влияние ще има темата в новото бизнес поколение.

В миналото, преди да приложим нашия подход KlüberEnergy, едва ли беше възможно като доставчик на специални смазочни материали да продаваме хиляди литри масло за огромни предавки, защото високоефективните смазочни материали са скъпи в сравнение с тези на конкуренцията. Сега с нашата концепция за енергийна ефективност предлагаме не само изключителни продукти, но също така даваме възможност за по-устойчиво производство и икономия на разходи за клиентите. Ползите за тях са вече по-големи от разходите. Ето така променяме играта.

A. Лайс: Трябва да се отнасяме сериозно към устойчивостта. Всяка малка и лична мярка е важна, но ние като бизнес имаме огромна социална отговорност и голям потенциал за по-широко въздействие. Като играч, който има достъп до всички индустрии, мисията ни трябва да бъде да предлагаме по-добри решения, а също и знания за тях в различните индустрии. Добрата новина е, че вече предлагаме високоефективни смазочни материали, които са много по-добри, напр. от минералните масла, които все още са стандарт в много отрасли. Така че няма нужда да чакате, просто излезте на пазара и започнете да продавате по-добри смазочни материали.