Новини

„Нещата невинаги стават по нашия начин“

27. май 2020

„Нещата невинаги стават по нашия начин“

Интервю с Марион Карден по темата за многообразието. Марион Карден, ръководител на отдел „Ново бизнес развитие“, работи в Klüber Lubrication от 28 години, 18 от които на висш ръководен пост.

Какво означава многообразието за Вас като ръководител?

Като цяло намирам темата за много вълнуваща. Установих, че служителите от различните региони имат коренно различни силни страни и умения. Важно е да ги насърчавате и да видите как колегите се допълват взаимно в екип. Така в крайна сметка всички печелят.

Има ли печеливша формула за многообразието?

Според мен откритостта и интуицията са предпоставки от първостепенно значение. Много са полезни и за мен като мениджър. Чрез взаимна обратна връзка с колегите научавам изцяло нови подходи, които след това предавам нататък.

Можете ли да ни дадете пример, къде това би ни било от полза?

Германците сме склонни към преувеличен перфекционизъм. По-новите подходи в иновациионното управление се движат в обратна посока. По-прагматичният начин на мислене, подобен на този на американските ни колеги, би ни помогнал много. Нещата невинаги трябва да стават по нашия начин.

Каква роля е играло многообразието при сформиране на вашия екип?

Имах възможността да наема много хора за компанията. Винаги съм търсила многообразие от умения и характери. Днес съм невероятно щастлива и горда да видя, че испански колега работи в САЩ и френски колега е бил в Китай, като и двамата произхождат от моя отдел.

А как се представя Klüber Lubrication по отношение на многообразието?

Взаимообменът между дъщерните компании и компанията майка работи много добре. А възможността да се работи в чужбина от името на компанията, значително засилва културния обмен. Що се отнася до равнопоставеността между половете, ние сме на прав път. Не трябва да забравяме: По-голямата част от позициите в Klüber Lubrication традиционно са заемани от мъже. Така че е съвсем разбираемо, че ще ни отнеме малко повече време да постигнем баланс.

А самата вас как ви приеха в Klüber Lubrication?

Бях посрещната топло. Никога не съм се замисляла дали полът ми играе роля за някой в компанията. Колегите ми мъже винаги са се отнасяли към мен справедливо и с уважение. Бяха ми дадени различни възможности, заемах различни длъжности и станах ръководител.

А как повече жени могат да последват вашия пример?

Най-уверено мога да заява, че в Klüber Lubrication всичко е възможно. Преди всичко трябва да сте личност и да имате готовност за проактивно действие. Имах тези качества, както за подбора на моя екип, така и за определянето на моята сфера на отговорност.

Какъв съвет можете да дадете на други жени?

Според мен е важно да сте самоуверени. Разбира се, това не винаги е лесно. Ето защо планираме да създадем мрежа и менторска програма за жени тук, в Мюнхен, чиято цел е да даде на жените възможност за взаимна обратна връзка и намиране на модели за подражание.

Многообразието е, разбира се, много повече от въпроса за „жените на висши ръководни длъжности“. Какви заключения си правите лично вие от продължаващия дебат?

В крайна сметка, аз разбирам темата като промяна на културната парадигма. Всеки трябва да се запита: Искам ли да бъда част от тази трансформация? Защото многообразието се проявява винаги, когато хората носят умения, които се отклоняват от нормата. За да постигнем многообразие, трябва да сме отворени за нови идеи. Което означава, че трябва да развием възприемчиво мислене и да разберем другостта като възможност – за себе си и за компанията.

За да се гарантира многообразието, за Марион Карден трябва да е изпълнена една важна предпоставка. „Трябва да сме отворени за нови идеи.“