Новини

Klüber Lubrication представи концепцията „Хидро смазочни материали“ на техническото съвещание на AGMA 2019

06. декември 2019

Klüber Lubrication представи концепцията „Хидро смазочни материали“ на техническото съвещание на AGMA 2019

От 15 до 17 октомври 2019 г. Американската асоциация на производителите на зъбни предавки (AGMA) събра водещи изследователи и експерти в отрасъла да обменят опит и ноу-хау за най-новите разработки на зъбни предавки.…

От 15 до 17 октомври 2019 г. Американската асоциация на производителите на зъбни предавки (AGMA) събра водещи изследователи и експерти в отрасъла да обменят опит и ноу-хау за най-новите разработки на зъбни предавки.

Klüber Lubrication взе участие в техническата сесия „Производителност, смазване, шум и вибрации“ с интересна беседа на Матиас Пфад, инженер по технико-икономически анализ и специалист по силови предавки. Той представи нашата концепция „Хидросмазочни материали“ и акцентира върху ползите от тази новаторска технология в сравнение с една традиционна синтетична смазка за зъбни предавки на основата на полигликол (PG). Сред основните предимства на хидросмазочните материали са тяхната топло- и електропроводимост, величините на свръхниско триене и аспектите на устойчивостта.

В словото си Матиас показа, че основните предизвикателства, свързани с новаторската технология за хидросмазочни масла, каквито са защитата от корозия, съвместимостта на уплътняване и товароносимостта, са решени. Технологията „Хидро смазочни материали“ е подходяща за смазване на скоростни кутии и предлага на инженера-проектант по-устойчиво и енергийно ефективно решение.

Klüber Lubrication предлага мостри, готови за изпитание в широк диапазон от вискозитети и автомобилни скоростни кутии, при които има голяма необходимост от охлаждане и икономия на енергия.

Аудиторията показа най-голям интерес към хидро смазочните масла по време на сесията за въпроси и отговори след презентацията, и се получи силен отзвук и в социалните мрежи.

Научете повече за хидросмазочните материали тук: https://www.klueber.com/en/lubricants/hydro-lubricants/