Новини

Служителите на Klüber Lubrication помагат за залесяването на защитната гора

06. декември 2019

Служителите на Klüber Lubrication помагат за залесяването на защитната гора

Хората по света правят демонстрации срещу промените на климата. 26 служители от Klüber Lubrication в Германия също предприемат действия.

Те засаждат 700 дървета в Баварските Алпи. Дърветата са един от нашите най-жизнено важни природни ресурси.

Нашите гори са подложени на стрес

В момента горите намаляват с тревожна скорост – и не само в Амазония или в други отдалечени части на света. И в Германия горите са подложени на постоянен стрес. Това отчасти се дължи на промените на климата, но и защото системно се разчиташе на монокултури за дърводобивната промишленост в продължение на много векове.

Необходимо е системно управление на горските екосистеми, а не плантационно лесовъдство, тъй като екологичните гори осигуряват защита от ерозия, наводнения, суша, скални свлачища и лавини. Те са важни за климата, филтрират въздуха и поглъщат CO². Естествените гори са местообитания на безброй видове и затова са особено важни за биоразнообразието. Освен това, те са ценни места за отдих и важни икономически активи за хората. Но смърчовите и боровите монокултури съставляват повече от половината от горите в Германия, а те са най-уязвими от промените на климата. Около 110 000 хектара от тези неестествени гори загинаха през последните месеци. Жегата, недостигът на вода, бурите и щетите от снега – много фактори имат вина.

Залесяване със страст

Възстановяването на тези неустойчиви гори от мека дървесина в райони с постоянен климат и смесена гора е дългосрочна задача. В задача, в която 26 доброволци от Klüber Lubrication взеха участие със засаждане на местни дървесни видове.

За неуморните помагачи това означаваше влачене на тежки снопове дървета по труден терен, копаене с мотики на дупки за засаждане под изгарящото слънце и внимателно наместване на малките растения. Към това се прибавя пот, болки в мускулите и скъсани панталони.

Като основоположник на тази инициатива Klüber Lubrication Deutschland работи по нея заедно с горската асоциация Bergwaldprojekt e.V. от 2018 г. насам. Целта на асоциацията е да се защитят, запазят и поддържат горските райони, особено планинските гори и културните ландшафти. Освен това, тя способства за разбирането на взаимовръзките в природата, на проблемите, които влияят на горите, и на зависимостта на хората от тези жизненоважни природни ресурси като основа за съществуването.

Духовна храна в ежедневието

Експертите от Bergwaldprojekt предоставиха и много ценна и интересна информация за горите и устойчивостта. „Ние стигнахме до по-добро разбиране на важността на горите като основа за поминъка на хората, на разумното използване на дървесината като ресурс и как можем устойчиво да управляваме този ресурс като потребители“, каза Йорн Бехерт, един от изпълнителните директори, които взеха участие в инициативата по залесяване.

Този проект беше особено важен за Klüber Lubrication, тъй като основната компания Freudenberg чества своята 170-та годишнина тази година. За да отбележат този повод, много от компаниите в групата засаждат 170 дървета.

Точно в този ден неуморните горски доброволци надхвърлиха поставената цел от 510 (3 х 170) дървета – в момента, в който те оставиха инструментите си, бяха засадени 700 дървета. Дори опитните лесничеи от Bergwaldprojekt бяха изумени от това постижение.

А залесяването продължава и през 2020 г. – все още има много какво да се направи.

Повече информация за работата на горската асоциация Bergwaldprojekt:
https://www.bergwaldprojekt.de/