Новини

„Lube & Seal“: Решение за бъдещето

06. декември 2019

„Lube & Seal“: Решение за бъдещето

„Lube & Seal“ е уникално партньорство на Klüber Lubrication и Freudenberg Sealing Technologies, което отговаря еднакво на изискванията на клиентите както по отношение на смазването, така и на изискванията, свързани с…

Основната идея на „Lube & Seal“ е от преди повече от петдесет години. Когато през 1966 г. Klüber Lubrication преговаряше за придобиването си от Freudenberg Group, и двамата партньори си дадоха сметка за потенциала на комбинацията от цялото ноу-хау на смазването и уплътняването в една единствена компания. През последните няколко години това взаимодействие между бизнес звената на Freudenberg – Klüber Lubrication и Freudenberg Sealing Technologies – се разпространи навън и под името „Lube & Seal“.

Обединена компетентност за автомобилния и други отрасли

„Lube & Seal“ предлага решения за промишлеността като цяло, а също и за производителите на автомобили и техните доставчици. В момента по проекта за приложни изследвания на Freudenberg работи екип от няколко организации с акцент върху промишлените приложения. „Става въпрос преди всичко за фундаментални изследвания – например за разработване на смазочни материали и еластомерни смеси, и как те си взаимодействат с приложенията на клиентите“, пояснява Матиас Пфад, ръководител на отдел „Смазване на зъбни предавки“ в Klüber Lubrication München, който е ръководител на проект за приложни изследвания. В съответствие с лозунга на Freudenberg „Обновяваме заедно“, в момента партньорите „Lube & Seal“ работят върху решения за приложения в промишлените сектори по роботика и електроинструменти.

Сегашното им сътрудничество в автомобилния сектор се дължи преди всичко на конкретни желания на клиенти. Klüber Lubrication и Freudenberg Sealing Technologies научават за най-новите предизвикателства от контактите си с автомобилната промишленост, а след това преминават към разработване на съвместно решение в рамките на „Lube & Seal“. „Производителите на електрически автомобили се борят с проблема с високата температура до и около двигателя и скоростната кутия. В момента ние работим върху нов пакет решения, който ще съчетава нашите хидросмазочни материали на водна основа и нови енергийно ефективни уплътнители на вала от Freudenberg Sealing Technologies“, казва Лукаш Кох, ръководител по работа с клиенти в автомобилната промишленост от KLD.

Най-добрият партньор в две различни дисциплини

Предимствата на „Lube & Seal“ са от полза както за автомобилната, така и за други промишлености. „С партньор като Freudenberg Sealing Technologies ние получаваме много по-всеобхватна картина за едно приложение, отколкото, когато го правим сами. От своя страна, нашата партньорска компания във Freudenberg Group може да се възползва от това как ние гледаме на нещата като специалисти по смазването“, казва Матиас Пфад. „В момента, в който предложим решение на нашия клиент, то вече е проверено за проблеми, свързани както с уплътняването, така и със смазването. Това е добавена стойност, която нашите конкуренти не могат да предоставят“, подчертава Гюнтер Хинтенланг, ръководител на екип от отдел „Скоростна кутия и трансмисия“ във Freudenberg Sealing Technologies.