Новини

Да помогнем на хората да си помогнат сами

06. декември 2019

Да помогнем на хората да си помогнат сами

Интервю с Генералния директор на Klüber Lubrication Deutschland за неговия социален ангажимент към Enactus

Г-н Бехерт, Вие сте бизнес-консултант в Enactus. Бихме искали да знаем защо дейностите на Enactus са толкова ценни за обществото и какъв е Вашият принос за тях.


Какво е Enactus?

Enactus е международна, политически независима организация с нестопанска цел. На тази програма са се посветили повече от 66 500 студенти от 1600 университета в 39 държави. Организацията се подпомага от 440 компании. Enactus е най-голямата по рода си мрежа в света. В Германия Enactus присъства в 37 университета. Сред партньорите на Enactus са не само предприятия, но и асоциации, други организации и отделни хора. Freudenberg е партньор на тази организация от много години. Ханно Венцлер, Изпълнителен директор на FCS, подпомага Enactus в ролята си на Бизнес-консултант Бавария от няколко години. По начало, г-н Венцлер беше този, който ме доведе в Enactus.


С какво се занимава Enactus?

Името Enactus произлиза от глагола „enact“ (привеждам в действие).

Enactus символизира 3 важни принципа:

  • ENtrepreneurial (предприемачество) – прилагане на предприемаческо мислене в малките крачки, за да направим света по-добро място
  • ACTion (действие) – активна отдаденост
  • US (нас) – да постигнем нещо заедно

Целта на Enactus е да подобри стандарта на живот и качеството на живот на хората, и да промени нещата към по-добро в дългосрочен план. За постигане на дълготраен ефект Enactus не само предоставя помощ за развитие, но и дава възможност на хората сами да си помагат чрез предприемачески дейности.


Как функционира мрежата Enactus? И каква е Вашата роля в нея?

Студентите, компаниите и държавните органи от Enactus полагат съвместни усилия за по-добро бъдеще на нашето общество. Разбира се, думата „съвместни“, която току-що използвах, приляга идеално на Freudenberg Group.

Компаниите осигуряват средства на организацията и изпращат свой персонал за проектите на Enactus. Студентите се възползват от тяхната експертиза, напр. от наставничество и семинари, а също и от бизнес-консултантите, които направляват стратегическите усилия на екипите по проектите.

Може да се каже, че бизнес-консултантите помагат на студентите сами да си помагат, така че те от своя страна да могат да помагат на други хора да си помагат за своите проекти.

 

Вашият ангажимент е без възнаграждение. Какво Ви мотивира да подпомагате Enactus?

Аз напълно се идентифицирам с целите и проектите на Enactus. Затова съм толкова загрижен за подпомагането на тези изключително отдадени млади таланти. Подпомагайки Enactus, аз превръщам моята социална отговорност в реални действия. Винаги ми е приятно, когато разбера, че проектите имат дълготраен ефект.

 

Значи Вие с удоволствие отделяте от времето си за организацията. Все пак, това има ли някаква връзка и с нашата компания? Klüber Lubrication също ли се облагодетелства от този ангажимент?

Разбира се, като компания ние също се възползваме от редица положителни резултати от нашия ангажимент. На първо място, тези, които подкрепят Enactus, се възприемат като отговорни работодатели. Освен това, ние се срещаме с отдадени таланти с опит в реални предприемачески дейности. Бизнес-консултантите научават как по-младото поколение в университетите разсъждава и работи, което може да им даде идеи за собствената им работа. Така че тук се получава голям обмен на идеи и опит.Можете ли да ни дадете пример за тези дейности? Някой интересен проект, по който подпомагате Enactus?

Всъщност, те са много. Разбира се, първият, за който се сещам, е „Townbee“. Това е проектът, който подпомагаме чрез FCS и Klüber Lubrication тук в Мюнхен. От една страна, той служи за защита на медоносната пчела чрез поставяне на пчелни колонии в градска среда, а от друга страна, той спомага за интеграцията на бежанците, като използваме техните умения в грижите за пчелните кошери. Но се сещам и за един проект, който се изпълнява от Enactus в Манхайм ‒ компанията за бисквити на асоциацията Lebenshilfe Mannheim. Тази организация дава работа на хора с умствена изостаналост. Те разполагат с пекарнa, където правят бисквити с емблеми на компании според желанията на клиентите. Ние от Klüber Lubrication Deutschland много харесахме тази идея. Поръчахме си да ни изпекат бисквити за голямо мероприятие с рекламни подаръци за участниците.

 

Желаете ли да научите повече за Enactus?

https://enactus.de/muenchen/?lang=de

LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/18542167/admin/

Instagramhttps://www.instagram.com/enactus_muenchen/

Facebookhttps://www.facebook.com/muenchen.enactus/

 

Представляват ли интерес за Вас фирмени бисквити?

http://www.firmenkeks.de/