Новини

Klüberbio AG 39-602 отбелязва исторически триумф

13. ноември 2019

Klüberbio AG 39-602 отбелязва исторически триумф

Смазочният ни материал Klüberbio AG 39-602 подпомага германското индустриално наследство: Пропитото с история водно колело за трошене на руда („Pochrad“) в „Thurmhofschacht“ във Фрайберг, Саксония, е най-старото все още…

То е с внушителен диаметър от 9,76 m. Построено е през 1847 г. и основното му предназначение тогава е било да задвижва чуковата мелница, която трошала и отделяла рудата от скалната част. През 1879 г. водното колело било спряно завинаги.

Помощ за паметника

През 2014 г. група пенсионери от Фрайберг с интереси в областта на историята създадоха работна група за възстановяване работата на водното колело. До момента колелото е било смазвано с масло с нисък вискозитет. Но за да се съхрани единственото оцеляло в първоначалния си вид водно колело, валовете му трябваше да бъдат смазани с високо вискозитетно масло. Така през 2018 г. работната група „Thurmhofer Pochrad“ се свърза с Klüber Lubrication, като изпрати запитване до Центъра за техническа поддръжка (TSC). След няколко консултации колегите ни препоръчаха залепващата смазка Klüberbio AG 39-602.

Мориц Брандес от TSC обяснява защо продуктът работи толкова добре: „Тази смазка не само е доказала действието си в отворени трансмисии и на стоманени кабели, но може да се използва и при бавно работещи ролкови лагери. Основната причина за това е съдържащият се в нея калциев сапун, което гарантира много добри антикорозионни свойства и възможности за издържане на натоварване. На второ място са съдържащите се твърди смазочни материали, които помагат да се поддържат аварийните свойства в случай на недостиг на смазочен материал. Klüberbio AG 39-602 също така проявява силна устойчивост срещу измиване. Благодарение на биоразградимостта ѝ въздействието върху околната среда при контакт с водата е слабо.”

Klüber Lubrication задвижва 15 тона

След като беше извършена процедура по премахване на остатъците от старото масло с препарат за почистване на спирачки от търговската мрежа, от началото на 2019 г. водното колело работи с Klüberbio AG 39-602. Гертхолд Талхайм, член на работната група Thurmhofer Pochrad, отбелязва със задоволство: „Колелото се движи забележимо по-плавно, а също е и по-тихо. Консумацията на грес е много ниска, много по-ниска от очакваното. И няма неприятни миризми.” Водното колело във Фрайберг продължава да бъде дестинация за туристите и образователен обект за студентите.