Новини

Турбинното масло повишава ефективността на водноелектрическите централи

14. декември 2018

Турбинното масло повишава ефективността на водноелектрическите централи

Нова специализирана смазка за плъзгащи лагери в генератори

Натискът за намаляване на разходите, целите за постигане на устойчивост, влиянията на пазара, както и мерките за опазване на околната среда и ренатурализиране принуждават операторите на водноелектрически централи да генерират енергия още по-ефективно и изгодно.
Това може да се постигне чрез реконструкции или инвестиции в нови технологии. Незначителните мерки вече могат да променят нещата без това да е свързано с високи разходи.
С новото високоефективно смазочно масло Klüberoil EE 1-46 Klüber Lubrication намери устойчиво решение за оптимизиране на ефективността както на съществуващите, така и на новите инсталации.

„Турбинното масло е разработено съвместно с водещ европейски производител на водноелектрически централи. Намаляването на вътрешното триене оптимизира загубата на ефективност в плъзгащите лагери. Klüberoil EE 1-46 отговаря на изискванията на стандарт DIN 51515-2. Високоефективното смазочно масло може да се използва за смазване на турбини и генератори във всички видове водноелектрически централи: хидрокинетични електроцентрали, акумулиращи електроцентрали, помпено-акумулиращи водноелектрически централи“, казва Флориан Хелд, глобален ръководител на проекта Хидроенергия, Klüber Lubrication.

Експертът по специализирани смазочни материали използва нов необичаен подход при разработването на новото масло. Целта е да се произведе масло за турбини и генератори, което увеличава ефективността на плъзгащите лагери на генераторите. Полусинтетичното масло за плъзгащи лагери Klüberoil EE 1-46 може значително да намали загубите на ефективност в лагерите на генератора.

Новото енергоспестяващо турбинно масло показва склонност към ниска пенливост и висока устойчивост на окисляване. Използването на Klüberoil EE 1-46 оптимизира ефективността и удължава интервалите за смяна на маслото, като по този начин допринася за увеличаване на експлоатационния живот на компонентите. По този начин лесно и ефикасно могат да се спестят разходи. Klüberoil EE 1-46 също така показва добра съвместимост с материалите на плъзгащите лагери.

Като лидер на пазара в сектора на екологично съвместимите смазочни материали Klüber Lubrication вече предлага висококачествена гама от смазочни материали за водноелектрически централи. Експертът по специализирани смазочни материали ще продължи да разширява продуктовото си портфолио през следващите няколко години, където ще приложи опита си, придобит в други отрасли и сектори. Klüberoil EE 1-46 е първият продукт от цяла серия.

klueber.com/hydropower