Новини

EfficiencyManager вече и за мобилни устройства

22. декември 2017

EfficiencyManager вече и за мобилни устройства

Работата по поддръжката вече може да се извърши на място, без да се налага използването на хартия

EfficiencyManager от Klüber Lubrication предоставя на компаниите изчерпателен преглед на всички машини и съоръжения, свързани с производствения процес, заедно с всички потенциални възможности за оптимизация. Онлайн базираният софтуерен пакет позволява растящото ниво на комплексност в свързаната в мрежа фирма да бъде ефективно структурирано, като гарантира безпроблемно производство.

Новото приложение EfficiencyManager вече позволява поддръжката да се изпълнява и документира на място, без да се използва хартия. Въпросната система се избира с удобна за потребителя функция за търсене, като се въвежда номер на актив или инвентар, или просто се сканира QR код. Графикът за дигитална поддръжка предоставя информация за всички планирани дейности. Работните инструкции и документацията, необходими за дейностите по поддръжката, са достъпни директно в приложението, което значително улеснява процеса и предотвратява грешките при изпълнението. След като работата приключи, резултатите се вкарват в системата, за да се осигури цялостно съответствие при проверката.

Приложението е защитено срещу неразрешен достъп чрез парола и защитена връзка.

Приложението EfficiencyManager е налично за iOS и Android. За използването на новото приложение е необходим уеб акаунт в EfficiencyManager.