Новини

Иновативни решения за смазване на транспортни ленти при производството на напитки

27. септември 2017

Иновативни решения за смазване на транспортни ленти при производството на напитки

Минималното образуване на остатъци значително намалява усилията за почистване

Транспортните ленти, използвани при производството на напитки, играят важна роля за осигуряване на гладки производствени процеси. Те са подложени на износване и също така трябва да се поддържат съгласно високи хигиенни стандарти. Адекватното и правилно смазване на транспортните ленти е от решаващо значение за осигуряването на гладки и безпроблемни производствени процеси. Чрез новата си серия Klüberplus C2 компанията Klüber Lubrication разработи серия от иновативни продукти за смазване на пластмасови транспортни ленти, които комбинират предимствата както на мокрото, така и на сухото смазване. Новите продукти са регистрирани като NSF H1 и не съдържат перфлуорирани вещества (PTFE) или силикон.

Много от сухите смазки, които се използват днес, са базирани на силикон, който се комбинира с вода, за да се образува емулсия. Недостатъкът на това е, че се образуват остатъци, което води до по-продължително почистване“, казва Юрген Мурхамер, ръководител на отдела за глобални пазари на ХВП в Klüber Lubrication. „От друга страна нашите нови смазки за транспортни ленти са хомогенни разтвори, при които разтворимите суровини не се разделят. В резултат на това има по-малко натрупване на остатъци между звената на веригите, което намалява почистването.“

Специално за смазването на транспортни ленти, които транспортират картонени опаковки с напитки, Klüber Lubrication разработи Klüberplus C2 K2 Ultra Dry. За транспортиране на бутилки от PET и метални кенове Klüber Lubrication предлага две специални смазки – Klüberplus C2 PM2 Super Dry и Klüberplus C2 PM2 Ultra Dry, като продуктите Ultra Dry са специално предназначени за използване в комбинация с разпръскватели Löhrke.  Благодарение на специалната формула на смазочните материали веригите са по-чисти по време на работа и отличните свойства на смазване гарантират по-нисък коефициент на триене. Това води до гладък производствен процес и оптимизиране на оперативните разходи.