Новини

Намаляване на риска от замърсяване с MOSH/MOAH от смазките

27. септември 2017

Намаляване на риска от замърсяване с MOSH/MOAH от смазките

Смазочните материали H1 на Klüber Lubrication отговарят на разпоредбите на чл. 178.3570 от дял 21 на Сборника на федералните закони, издаден от американската Агенция за контрол на храните и лекарствата

Следи от минерални масла като химическите съединения MOSH (наситени въглеводороди от минерални масла) и MOAH (ароматни въглеводороди от минерални масла) не трябва да попадат в човешкото тяло. Дори и най-малките количества могат да причинят неблагоприятни ефекти в черния дроб, като освен това не могат да бъдат изключени и канцерогенни ефекти. Ето защо Европейският съюз призовава за по-строг контрол върху наблюдението на въглеводородите от минерални масла в храните, както и в материалите и артикулите, предназначени за контакт с храни. Това изискване понастоящем причинява значителна несигурност сред производителите на храни, тъй като отчетите за открито наличие на MOSH/MOAH могат да имат отрицателни последици, например скъпи процедури по връщане на дефектна продукция и вреди по репутацията на компанията.

 

Високоефективни смазки в хранително-вкусовата промишленост

Един от пътищата, по който минералните масла могат да навлязат в хранителната верига, е производственият процес заедно с използваните технологични добавки, а това включва и смазочните материали, избрани за производството на храни и опаковки за храни. Като компания експерт по трибология Klüber Lubrication отдавна се занимава с този проблем и е разработила множество специални смазки, отговарящи на най-високи хигиенни стандарти, въведени съгласно препоръките на Европейския орган за безопасност на храните. Смазките за случаен контакт с храна може да се базират на масла без наличие на алкани като силиконово масло или PFPE, или на синтетични или несинтетични въглеводороди. Всички несинтетични бели масла, които Klüber Lubrication използва за продуктите NSF-H1, са високо пречистени и поради това практически не съдържат ароматни съединения.

„Едно от предимствата на нашите новаторски високоефективни смазки е фактът, че много малки количества са достатъчни за достигане на желания ефект на смазване. Нашите специалисти по трибология винаги се стремят да намалят още повече количеството необходима смазка“, сподели Юрген Мурхамер, ръководител на отдела за глобални пазари на ХВП в Klüber Lubrication. „Защото дори и при най-високите хигиенни стандарти не може да се изключи възможността за замърсяване или кръстосано замърсяване с тези вещества по време на производство, транспортиране и съхранение поради изтичания, изпарения, загуба от изпарения или вентилация. Освен това висококачествените услуги, например нашите периодични анализи на смазочните материали, могат да помогнат за идентифициране или елиминиране на риска от замърсяване на ранен етап.“
 

Регулации и пределни стойности

Смазочните материали H1 на Klüber Lubrication отговарят на разпоредбите на чл. 178.3570 от дял 21 на Сборника на федералните закони, издаден от американската Агенция за контрол на храните и лекарствата. Това означава, че те са предназначени за случаен контакт с храни. Използваното количество трябва да бъде минимумът, необходим за постигане на желания технически ефект, и не трябва да се използва продукт, различен от H1, във или около зоната за обработка на хранителните продукти. Правилното използване на смазочните материали H1 обикновено означава, че изобщо не възниква контакт с храна. В случай на неизбежен контакт с храната количеството смазка в храната не трябва да надвишава 1 ppm за силиконовите масла и 10 ppm за всички останали базови масла.

Поради сложното определяне на съдържанието на MOH (въглеводороди от минерални масла) в храните понастоящем в Европа няма стандартизирани анализи и законови ограничения за MOH в храните. Германското министерство на земеделието и храните (BMEL) работи по законовите ограничения за миграция отвън през опаковките и се дискутират стойности от макс. 2 mg MOSH и 0,5 mg MOAH на килограм храна. Аналитичните методи за определяне на МОН непрекъснато се подобряват, като така границата на откриване намалява. Обикновено такива анализи се извършват чрез онлайн хроматография (HPLC-GC / FID). Границите на откриване много зависят от разпределението на МОН в пробата и вида на използваната проба. Например при проби с високо съдържание на масло откриването е ограничено до прибл. 5 mg MOH на килограм храна, докато при сухи проби може да се открият 0,1 – 0,5 mg/kg.

 

Ако имате съмнения, попитайте експертите

Смазочните материали H1 на Klüber Lubrication показват замърсявания с MOSH/MOAH под посочените граници от германското Министерство на земеделието и храните, дори при директен контакт с хранителен продукт, и съдържание на смазката от 10 ppm в храната (което е границата, дадена от FDA). Klüber Lubrication също така играе активна роля в EHEDG (Европейска група по хигиена в областта на хранително-вкусовата промишленост), като подкрепя клиентите си в намаляването на риска от всякакъв вид замърсяване на храните, включително със смазващи вещества като цяло, независимо дали са на основата на въглеводороди или не, както и частици от износването. Глобалният екип от специалисти в хранително-вкусовата промишленост на Küber Lubrication разработи цялостен пакет от услуги за подпомагане на клиентите по този въпрос – от трибологичен анализ до оценка на риска, от наблюдение на смазочните материали до обучение.