Новини

Хидросмазочни материали – смазките на бъдещето

18. октомври 2017

Хидросмазочни материали – смазките на бъдещето

Енергийно ефективни, устойчиви, безвредни

Какво ли щеше да бъде, ако поддръжката на индустриални редуктори или автомобилни трансмисии се състоеше само от доливане с вода от водопровода? А ако замърсяванията от смазки можеха да се премахват безпроблемно с чиста вода? Не само че това ще направи работата в промишлените предприятия по-безопасна и по-чиста, но и мигновено ще разсее всички притеснения относно устойчивостта на използваната смазка. С такива нагласи Klüber Lubrication разработиха концепция, която има потенциала да революционизира бъдещето на специализираните смазочни материали. Експертите по трибология успяха да разработят хомогенни смазки със съдържание на функционална вода – хидросмазки.

„В сравнение с днешните смазки на маслена основа водата предлага многобройни и важни функционални предимства като устойчивост, общодостъпност, нетоксичност и незапалимост“, обяснява д-р Щефан Земайер, ръководител на отдела за научноизследователска и развойна дейност в Klüber Lubrication. „До този момент в ролята си на смазка водата не беше от особена полза, тъй като тя има определени физични и биологични ограничения, като например точки на изпаряване и замръзване, окисляване или микробиологичен растеж. С помощта на добавки в смазката или технически решения в самия компонент обаче тези ограничения могат да бъдат преодолени, а специфичните за водата ефекти да се окажат благоприятни за използване. С концепцията за продукт на водна основа успяхме дори да намалим наличното триене до степен, достатъчна за постигане на ефект като от „суперсмазка“.“

Водата като съзнателно избран компонент за смазочните материали открива изцяло нови възможности, не на последно място с новопридобито истинско разнообразие от суровини. Водоразтворимите вещества обикновено не са разтворими в масло, поради това те нямаха почти никакво значение за развитието на класическите смазочни материали. С подобни иновативни смазочни компоненти вече е възможно да се постигнат параметри на производителността, които до този момент бяха недостижими, например много добри охлаждащи свойства или спестяване на енергия благодарение на значително намалената степен на триене.

Специфичните за водата ефекти могат също така да станат полезни с помощта на технически решения в самия компонент. Например изпарената вода може да бъде задържана във веригата вътре в затворения компонент и дори да бъде използвана за охлаждане. Друг подход е оползотворяването на очевидните свойства на водата като електрическа проводимост или охлаждащо действие. Това отваря изцяло нови възможности за много категории на приложение и не на последно място в областта на електромобилността.

„Специалната смазка на бъдещето ще трябва да реши неизвестни до този момент предизвикателства", обяснява Михаела Визбьок, ръководител на група към отдела за научноизследователска и развойна дейност в Klüber Lubrication. „С оглед на все по-строгите очаквания към смазочните материали по отношение на техните производителни способности, енергийната ефективност и екологичната съвместимост от една страна и от друга на крайността на изкопаемите суровини, търсенето на новаторски концепции за смазване, базирани изцяло на възобновяеми суровини, вече започва осезаемо да се усеща.“

Технологията за хидросмазване междувременно се използва в серията Klüberplus C 2. В тази смазка, предназначена за транспортни ленти, водата и водоразтворимите масла образуват хомогенен разтвор, който спомага за подобрено дозиране на смазката, а това води до намаляване на неизправностите в производството. Това обаче означава, че тепърва предстои технологията за хидросмазване да разгърне своя потенциал. Заедно с партньори от различни сектори Klüber Lubrication понастоящем работи върху хидросмазочни материали с приложение в редуктори, лагери, вериги и други компоненти.

За допълнителна информация, видеоклипове и интервюта по темата вижте https://www.klueber.com/en/lubricants/hydro-lubricants/