Новини

Подготовка за Индустрия 4.0 с помощта на нов софтуер

27. септември 2017

Подготовка за Индустрия 4.0 с помощта на нов софтуер

EfficiencyManager от Klüber Lubrication за прозрачно планиране на процесите

В ерата на Индустрия 4.0 производствените предприятия трябва да се справят с все по-сложни машини и процедури за поддръжка. Трябва да се спазват натоварени графици и оптимизирани интервали за поддръжка, както и да се изпълняват законови разпоредби и изисквания за документиране. Всичко това изисква оптимизиране на процесите и планирането. В чувствителната област на производството на напитки освен това трябва да се изпълняват и строгите изисквания за безопасност на храните.

Klüber Lubrication предлага софтуера EfficiencyManager, който позволява ефективно да се привеждат в съответствие все по-сложните структури в свързаното в мрежа производствено предприятие. Софтуерът предоставя на компаниите общ преглед на всички машини, апарати и оборудване, свързани с производствения процес. „EfficiencyManager предлага много възможности за увеличаване на ефективността в производството“, обяснява Фриц Бишоф, ръководител на отдела по цифрова трансформация в Klüber Lubrication. „Софтуерът предоставя на компаниите прозрачен преглед на техния потенциал за оптимизация. Възможностите за повишаване на ефективността в идеалния случай могат да бъдат умножени, напр. под формата на проекти за енергийна ефективност, оптимизиране на експлоатационния живот на резервните части или намаляване на дефектите и следователно на дейностите по поддръжката.“

Компаниите могат да използват EfficiencyManager онлайн и да въвеждат цялата информация, необходима за безпроблемно производство. Това включва например данни за смяна на смазката и поддръжката, срокове за калибриране на везни или проверка на пожарогасители. „Благодарение на точното документиране на всички детайли, възприети от клиентите като значими, нашият софтуер EfficiencyManager се превърна в жизненоважен източник на информация. Освен това той осигурява ценна помощ, например за подготовката и провеждането на проверки“, казва Фриц Бишоф.

Чрез базирания в облака софтуер EfficiencyManager компаниите с няколко локации могат да обменят най-добри практики и да гарантират прозрачност във всички местоположения. Специалната система за оторизация гарантира, че всеки потребител може да вижда съответната секция и да изпълнява само дейностите, за които е бил упълномощен. Данните се съхраняват по сигурен начин на сървър в Германия. Ръководството за потребителя е достъпно през браузър.