Морска индустрия

Специални смазочни материали за екстремни условия в морето

Надеждната работа на оборудването е изключително важна в морската индустрия. В същото време условията за корабите и съоръженията на брега са извънредно тежки. Избирайки правилния смазочен материал, ще се възползвате от дълги интервали на смазване и безпроблемна работа. Ние ще Ви подкрепим – чрез предоставяне на екологично…

Условията в морето могат да бъдат тежки: студът, горещината, вятърът и вълните, солената вода и високите механични натоварвания непрекъснато въздействат на движещи се части на борда на корабите.

При такива обстоятелства стандартните смазочни материали бързо достигат до своя лимит. Неизправността на кран, лебедка или задвижващ мотор води до високи разходи, причинявайки закъснения и задължителни скъпи ремонти.


Освен това, като собственик на кораб, Вие ще сте обект на все по-строги правила за опазване на околната среда. В САЩ например екологично приемливите смазочни материали (EAL) са задължителни от края на 2013 г.

За да отговорите на всички тези различни изисквания, Вие се нуждаете от производител на специални смазочни материали, на които да можете да разчитате по всяко време. Поради тази причина нашите смазки, без значение дали са напълно синтетични или екологично приемливи, се изпитват щателно. С тези продукти Вие можете надеждно да смазвате компонентите си и да удължите техния живот, като същевременно спазвате законовите изисквания и намалявате оперативните си разходи в дългосрочен план.
 

Няколко точки на триене – едно решение

Много от нашите смазочни материали могат да бъдат използвани при различни изпитания за смазване. Това спомага за намаляване на сложността на логистичния процес. Вие пестите време, средства и капацитет за складиране. Нашата глобална мрежа от компании за производство и продажба гарантира, че всички наши продукти ще достигнат до всяка точка по света. 

 

Тясно сътрудничество между производителите на оригинално оборудване и операторите

Благодарение на многобройните им предимства нашите специални смазочни материали се препоръчват и се използват от известни производители, например за тежко товарни съоръжения като котвени лебедки, генераторни лагери, тунелни скоростни кутии на тласкачи или семеринги на витла.
 

Вашите ползи накратко:

  • екологично приемливи смазочни материали (EAL)

  • надеждна защита от износване

  •  по-дълги интервали на повторно смазване и по-рядка поддръжка

  • по-дълъг живот на компонентите

  • по-ниски оперативни разходи