Избор на смазка за дозатори Klübermatic

Систематичен подход за оптимизирано смазване

В тази таблица ще видите преглед на смазочните материали Klüber, които могат да се използват в Klübermatic дозатори за смазочни материали. Допълнителна информация можете да получите от информационните листовки за продукта.

Нашите специалисти по смазочни материали с удоволствие ще Ви посъветват лично, за да направите по-лесно своя избор.

Смазващи греси Търкалящи лагери Плъзгащи лагери Отворени предавки Резбовани шпиндели Вериги, въжета
Klübersynth UH1 14-151
+++
+++
+
++
+
ISOFLEX Topas NCA 152

  +++

++
+

 ++

 +

Klüberplex BEM 41-132

+++

++

 ++

 ++

 +

Klüberfood NH1 94-402 

 +++

 +++

 +

 ++

+
Klüberlub BE 71-501
++
+++

 ++

++

 +

Klübersynth BH 72-422

 +++

 +++

 +

 +

+
STABURAGS NBU 12/300 KP 

 +++

 ++

 +

 ++

+
Klüberplex AG 11-462

 ++

 ++

 +++

 +++

+++
Смазващи греси Търкалящи лагери Плъзгащи лагери Отворени предавки Резбовани шпиндели Вериги, въжета
Klüberfood NH1 C 4-58
+
+
+
+
++
Klüberfood NH1 C 8-80

 +

 +

 +

 +

+++
Klüberoil 4 UH1-150 N 

 +++

 +++

 +++

 ++

+++
Klüberoil 4 UH1-220 N 

 +++

 +++

 +++

 ++

+++
Klüberoil GEM 1-100 N 

+++

+++

+++

++

++
Klübersynth CEH 2-100 

 +

 +

 +

 +

+++

+++ Оптимална производителност / полза ++ Висока производителност / полза + Стандарт