Запис в националните инвентаризационни списъци на химичните вещества

Специалните смазочни материали на Klüber Lubrication се предлагат в цял свят. Износът на смазочни материали до различни страни изисква те да бъдат регистрирани в съответните национални инвентаризационни списъци на химичните вещества.

 Listing in national chemical inventories

Химичните вещества сами по себе си и като част от препарати могат да се изнасят, само ако са били разрешени за национален внос чрез регистрация в инвентаризационния списък на страната и не подлежат на ограничения по отношение на вноса, количеството или приложението.

Поради това всички продукти, произвеждани от Klüber Lubrication, преминават внимателна проверка и са в съответствие със законите на конкретната държава. Строгият контрол гарантира, че всички наши продукти и техните компоненти са разрешени. Регистрацията в националните инвентаризационни списъци на страните вносителки, както и проверките на материалите и одитите на доставчиците обезпечават постоянна наличност на смазочните материали Klüber в цял свят и разрешението за тяхната неограничена употреба.

Познаването на международното законодателство за химичните вещества и свързаните инвентаризационни списъци на всички страни вносителки е гаранция за безпрепятствен износ на продуктите Klüber. Всички записани продукти гарантирано отговарят на необходимите регламенти и изисквания на съответната държава.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.