Хранително-вкусовата промишленост: потенциални икономии до 6%

Влиянието на висококачествените специални смазочни материали върху оптимизирането на енергийната ефективност – особено когато се предоставят с индивидуални консултантски услуги – често бива подценявано. Експертът по трибология не само препоръчва най-подходящите решения за съответното приложение, но и взема предвид цялата система. Това често предлага неподозирани възможности за икономии на енергия.

Съвети за постигане на целите за устойчивост

Енергийната ефективност и намаляването на емисиите са от огромно значение за хранително-вкусовата промишленост. Намаляването на енергопотреблението не само оказва пряко влияние върху оперативните разходи на дадена компания, но по-ефективното потребление на енергия преди всичко означава голяма крачка по пътя към въглеродна неутралност и постигане на целите за устойчивост. Трябва да се предоставят и доказателства за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност, например за първоначалното и повторно сертифициране на енергийния мениджмънт, което е от голямо значение в хранително-вкусовата промишленост.

Новият технически документ на Klüber Lubrication „Устойчивост и безопасност на храните„ обобщава как производителите на храни могат да използват персонализирани специални смазочни материали за повишаване на енергийната ефективност, допълнително подобряване на екологичен отпечатък и в същото време реализиране на потенциални икономии до 6%. Разгледани са и други важни теми за хранително-вкусовата промишленост, по-конкретно въпросите за устойчивостта при разработването на продукти, безопасност на храните и безопасността на персонала, зает в производството.

  • Категории

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.