Чисто бъдеще в морския транспорт: техническият документ въвежда ново поколение биоразградими смазочни материали

Корабните оператори ежедневно се сблъскват с големи предизвикателства по отношение на конкурентоспособността, като едно от тях е балансирането между възвращаемост, рентабилност и екологична устойчивост. Изискванията за устойчивост, които са си поставили сами или са предписани от закона, например задължителната употреба на Екологично приемливи смазочни материали (EAL), често са съпроводени с допълнителни предизвикателства: в зависимост от предназначението и химическия състав предлаганите в търговската мрежа EAL често не съответстват на характеристиките на конвенционалните минерални смазочни материали по отношение на образуването на достатъчно силен маслен филм, химическата им устойчивост с вода и съвместимост с уплътненията. Една нова технология за производство на дълготрайни синтетични смазочни материали обаче ознаменува новото поколение EAL и показва, че „зелено“ не означава задължително компромис с техническите показатели.

Лабораторно проучване, проведено от експерти на Klüber Lubrication, показва разликите между различни EAL и референтно минерално масло. Сред изпитаните екологично приемливи смазочни материали новият EAL от Klüber Lubrication за кърмови тръби, Klüberbio RM 8-100, показва най-ниско увеличение на общото киселинно число (TAN) при замърсяване на смазочния материал с вода, като същевременно поддържа сериозна дебелина на масления филм. Тъй като водата може да компрометира смазочния материал, а по този начин и оборудването, високата химическа устойчивост с вода и плътността на филма, осигурявани от минералните смазочни материали, са от съществено значение. Само Klüberbio RM 8-100 се доближава в най-голяма степен до референтното минерално масло, като влиза в „зелената зона" (вж. графиката), където даден EAL осигурява ефективността, необходима за надеждна работа при повишено натоварване.

Резултатите от проучването показват: Klüberbio RM 8-100 се представя изключително добре и в двата теста и поради това е единственото EAL в един квадрант с референтното минерално масло.

Накратко, новата иновативна технология, използвана от Klüber Lubrication, води до по-висока ефективност в сравнение с други EAL и приближава това синтетично смазочно масло до минералните масла по отношение на дебелината на масления филм и устойчивостта с вода, а в други експлоатационни показатели като устойчивост на окисляване и енергийна ефективност дори ги превъзхожда.
 

Ако желаете да научите повече за това ново поколение EAL, разгледайте нашия нов Технически документ.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.