По-долу ще намерите нашите подробни очаквания към нашите доставчици по отношение на етични стандарти, екологична защита и климатична неутралност, основани на петте фундаменталните принципи:

  • да действат отговорно и етично във всички сфери и ситуации в съответствие с нашия Кодекс на поведение и Глобален договор на ООН,
  • да докажат намаляване на емисиите въглероден двуокис с цел евентуално достигане на въглеродна неутралност по цялата верига на доставките до 2045 г.;
  • периодично да актуализират и оптимизират екологичния си отпечатък/оценката на жизнения цикъл на всички суровини и опаковки;
  • да увеличават дела на подлежащите на рециклиране материали в нашите суровини и опаковки;
  • заедно с нашите доставчици да създаваме устойчиви решения за нашите клиенти чрез иновативни продукти.

Тези очаквания формират основата на нашето сътрудничество и нашата обвързаност с устойчиво бъдеще и въглеродно неутрален бизнес. Вярваме, че тясното сътрудничество с нашите бизнес партньори и доставчици гарантира поддържането на най-високи етични стандарти. Заедно може да повлияем положително на социалния и екологичния аспект на света.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.