Безопасността е наш приоритет номер едно. Определяме строги стандарти и изисквания за посетители и външни изпълнители, за да гарантираме, че всички дейности по нашите обекти се провеждат в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Нашата изчерпателна програма за съответствие гарантира, че всички приложими правила и разпоредби се спазват.

Законови изисквания и вътрешна безопасност

По отношение на управлението на изпълнители се фокусираме върху безопасността и качеството на услугите на нашите партньори. Нашата основна цел е да гарантираме, че всички външни дружества и доставчици на услуги не само отговарят на законовите изисквания, но и стриктно спазват нашите вътрешни политики за безопасност. Това е не само задължение по закон, но също и израз на нашата отговорност км нашите служители, клиенти и околната среда.

Отговорност към нашите служители

Нашите хора са най-значимия ни актив и тяхната безопасност е от най-голямо значение за нас. Всички външни дружества и доставчици на услуги, които работят в нашите сгради, трябва да спазват нашите правила и инструкции, за да гарантират, че нашите служители и Вие, нашите ценни бизнес партньори, работите в безопасна среда.

Подход, базиран на партньорство

Считаме управлението на изпълнителите за партньорство. Нашите очаквания за безопасност и качество са ясни и ценим отворената комуникация с нашите партньори. Като работим заедно в тясно сътрудничество гарантираме, че всички разпоредби и изисквания са изпълнени, като същевременно увеличаваме производителността и ефективността.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.