Klübermatic STAR VARIO

Прецизност на смазката, независеща от температурата

Klübermatic STAR VARIO е напълно автоматична система и работи независимо от температурата на околната среда. Системата освобождава смазочен материал с максимална точност в рамките на 1 до 12 месеца.

Тя се състои от електромеханично задвижващо устройство с LCD дисплей с управление чрез натискане на бутони, съд за смазочен материал с вместимост от 250, 120 или 60 см³ и комплект батерии. Функционалното състояние на системата може да бъде наблюдавано отстрани чрез LED светлини, което Ви позволява бързо да забележите, ако съдът със смазочен материал е празен или не работи и да отстраните проблема незабавно.

Характеристики на дозатора Ползите за Вас
Електромеханично задвижващо устройство
 • Функционирането на устройството е независимо от температура, налягане и вибрации.
 • Дълъг срок на годност на системата
 • За многократна употреба
Мигащи светлинни сигнали на задвижващия блок
 • Възможност за лесно визуално наблюдение, позволяващо бързи проверки
 • По-нисък риск от злополуки в следствие на неудобно разположени точки на смазване
Работи с батерия
 • Бърз и лесен монтаж
 • Висока гъвкавост, тъй като не е необходимо окабеляване и системата може да се монтира с минимални разходи на точки, които са неудобни за смазване
 • Ако е необходимо, системата може да се изключи (например по време на спиране на машината), за да се избегне излишно изтичане на смазочен материал
Натрупване на постоянно налягане от максимум 6 бара
 • Гъвкава тръбна връзка с разстояние до 3 м (например при участъци с висока температура)
 • Подобрена безопасност на работното място, благодарение на автоматичното снабдяване със смазочен материал на неудобно разположени точки за смазване
Прозрачен корпус
 • Визуална проверка на запълнения обем