Klübermatic STAR CONTROL

Индивидуално автоматично повторно смазване чрез външен контрол

Klübermatic STAR CONTROL доставя на точката за смазване масло или грес веднага при стартиране, осигурявайки постоянна, точна и независима от температурата смазка.

Klübermatic STAR CONTROL доставя на точката за смазване масло или грес веднага при стартиране, осигурявайки постоянна, точна и независима от температурата смазка. Klübermatic STAR CONTROL се захранва директно от машината, към която е свързан и може да бъде свързан също към нейния логически програмируем контролер (PLC) за управление и мониторинг. Докато е включен в захранването, Klübermatic STAR CONTROL автоматично изпуска определено количество смазка. Съдът за смазочен материал (LC) е наличен с вместимост от 60 см³, 120 см³ или 250 см³.

Характеристики на дозатора Ползите за Вас
Машинно управление, например чрез логическия програмируем контролер (PLC)
 • Гъвкаво управление и допълнително наблюдение, тъй като смазочната система може да бъде свързана към машината.
 • Връзката с машината позволява автоматичното включване и изключване на системата.
 • Възможна е интеграция на предупреждение за повреда в системата.
 • Ефикасно използване на смазочен материал

   

Захранване от машината / инсталацията
 • Непрекъснато захранване
 • Не е необходима смяна на батерии

Устройство за многократна употреба

 • Точно измерване на точката на смазване
 • Прозрачният корпус позволява визуална проверка на запълнения обем

Натрупване на постоянно налягане от максимум 6 бара

 • По-дълга достъпност на инсталацията, тъй като промяната може да бъде направена по време на работа
 • Повишена безопасност на работното място, дължаща се на автоматичното подаване на смазочен материал към труднодостъпните места за смазване. Възможен е монтаж на леснодостъпно място в радиус до 5 метра извън опасната зона

Прочистване на системата

 • Точката на смазване може да се промие, за да се изчистят блокировките