Klübermatic FLEX

Компактният и гъвкав блок за смазване

Гъвкав – може да се използва и при приложения в лоши условия

Klübermatic FLEX е компактен блок за смазване, готов за употреба. Може да се използва за различни приложения при температури между -20 °C и +60 °C. Интервалът на смазване може да бъде избран на месечна база между 1 и 12 месеца.

Електронно контролирана химична реакция генерира налягане, което осигурява непрекъснато снабдяване с нов смазочен материал в точката за смазване на предопределени интервали. Klübermatic FLEX се предлага в обем от 60 см³ и 125 см³.

Характеристика на дозатора Ползите за Вас
Цялостна система с възможност за регулиране на интервалите за дозиране
  • Дозаторът се доставя като цяло устройство, не е нужен монтаж.
  • Наличен е въртящ се ключ за активация без инструменти
Интервалът на смазване може да се настрои на месечна база между 1 и 12 месеца и да се включи или изключи според нуждите.
  • Регулируемо време на смазване според изискванията за точката на смазване за гъвкаво управление и по-дълъг експлоатационен живот на съоръжението и машината
  • Надеждно снабдяване с нова смазка при точката за смазване за висока производителност на съоръженията
Работен температурен диапазон от -20 до +60 °C (-4 до 140 °F)
  • Може да се използва и за външни приложения.
  • Гъвкавост – може да се използва в студена и гореща среда
Вид защита
IP 68
  • Добра защита от вода и замърсяване
  • Може да се използва в много влажна или прашна среда
Файлове за изтегляне