Klübermatic Аксесоари

Аксесоари за специални монтажни възли

За да нагласите диспенсера за смазочен материал спрямо нуждите си, имате възможност да избирате от следната гама свързващи части за Klübermatic диспенсери за смазочни материали и модули за монтажни възли.

Свързващи части
NOVA control unit контролен блок NOVA
KM Star Vario Antrieb Блок за задвижване и комплект батерии STAR
Cable Кабел
STAR support flange and profiled seal Поддържащ фланец и профилно уплътнение STAR
STAR protection cover Защитно покритие STAR
Adapters Адаптери
Angles Колена
Extensions Удължители
Pipes and pipe connections Тръби и тръбни връзки
Примерни възли
Klübermatic Star Vario Installation