Компоненти

Взискателни компоненти

Всички механични компоненти като сачмени лагери, зъбни предавки, вериги, клапани, винтове и линейни водачи изискват специални смазочни материали. Използваните смазочни материали трябва да отговарят както на специфичните изисквания на отделните компоненти, така и на различните области на приложение.

Изискванията към смазочните материали относно търкалящите лагери, например, могат да се различават значително. Вероятно е те да трябва да са съвместими с различни материали, от които са произведени лагерите, като например стомана, керамика или пластмаса. Също така е възможно да трябва да са устойчиви на вода, високи или ниски температури, или да са подходящи за високи скорости или натоварвания. Добавете условията, които се срещат в толкова разнообразни отрасли като хранително-вкусовата, фармацевтичната и текстилната промишленост, и ще получите набор от изисквания, които обикновено се изпълняват от специалните смазочни материали от Klüber Lubrication.