Циментова индустрия

Устойчиви смазочни материали за производство на строителни материали

В циментовата индустрия машините и компонентите са изложени на голямо напрежение, високи температури, големи натоварвания и абразивен циментов прах. Смазочният материал, който използвате не трябва да е случаен. Нашите специални смазочни материали намаляват износването по време на дългия и надежден период на работа.

Вашите производствени бази за строителни материали работят денонощно. Следователно компонентите като лагери и зъбни колела във Вашите ротационни пещи, мелници, ролкови преси и трошачки се износват непрекъснато. Изборът на подходящия смазочен материал е от съществено значение. Грешният избор на смазочен материал може да доведе до преждевременна повреда на компонент, а в най-лошия случай и до прекъсване на производствения цикъл, което пък води до високи разходи за поддръжка и финансови загуби.

Много оператори са изправени пред проблема с абразивния циментов прах, който влиза в отворените зъбни колела. Това ускорява износването на страничните повърхности на зъбите и намалява експлоатационния живот на устройството. Нашите усъвършенствани прозрачни смазочни материали за отворени зъбни колела спомагат бързо да се премахне този прах от критичната област, за да се осигури по-добра защита от износване.

Високоефективни смазочни материали за увеличаване експлоатационната готовност на съоръженията

С подходящия смазочен материал Вие можете да удължите живота на смазаните компоненти и да увеличите експлоатационната готовност на машините си. По този начин намаленото потребление на смазочен материал и енергия оказват положително влияние върху оперативните Ви разходи.

Високата производителност и устойчивостта не се изключват взаимно. Ние също така произвеждаме специален смазочен материал за зъбни колела на ротационни пещи, който се базира на възобновяеми суровини – този продукт предлага отлична производителност и е биоразградим.

KlüberEfficiencySupport експертни познания за Вашите съоръжения

В сектора на строителните материали, както и в други отрасли, всяко едно подобрение оказва влияние върху Вашия марж. Ние не само ще доставим необходимия смазочен материал, но също ще се погрижим за поддръжката на откритото устройство и заедно с Вас ще разработим индивидуална концепция, която ще подобри процеса на смазване в дългосрочен план и ще осигури по-надеждна работа.

Вашите ползи накратко:

  • надеждна защита от износване при високи натоварвания
  • по-ниска консумация на смазочен материал и намалени разходи за енергия
  • биоразградими смазочни материали, предлагащи висока производителност
  • увеличена експлоатационна готовност на съоръженията

Просто се свържете с нас. Можете да се свържете с Вашия експерт на място чрез тази страница за контакт.