Приложения

Повече от 2000 специализирани смазочни материали

Технологиите напредват непрекъснато, нашите клиенти разработват нови решения, появяват се и нови отрасли. Нищо от това не би било възможно без смазочните материали. Ние в Klüber Lubrication следим внимателно това развитие и приемаме всяко едно предизвикателство с цел намаляване на триенето и защита от износване.

Специални смазочни материали за всички компоненти и индустрии

Изискванията на клиентите ни варират в зависимост от сферите им на дейност. Следователно структурата на нашата компания отразява тази на пазара, така че индивидуалните желания и нужди на клиентите да могат да бъдат удовлетворени. Експертите винаги ще говорят с експерти.

Нашите служители са компетентни партньори и се занимават със специфичните изисквания на нашите клиенти. Ние имаме експерти, които познават нуждите на потребителите в много различни отрасли, от автомобилната до хранително-вкусовата промишленост. Някои от тях са добре запознати с металообработването, други с производството на цимент. Ние обучаваме нашите служители непрекъснато, което им позволява да са в крак с нововъведенията и да предлагат продукти и услуги, отговарящи на най-новите технологични разработки.